Bomen Stichting


Adres: Oudegracht 201 bis
Postcode: 3511 NG
Plaats: Utrecht
Provincie: (Utrecht)
Telefoon: 030-2303510
E-mail: info@bomenstichting.nl
Website: www.bomenstichting.nl

Bomen kunnen zichzelf niet verdedigen. Daarom is er de Bomenstichting. De Bomenstichting zet zich in voor het behoud van bomen in de stad en op het platteland. De Bomenstichting werkt hieraan door het geven van voorlichting en advies, door misstanden aan te kaarten en door druk uit te oefenen op verantwoordelijke partijen.
De Bomenstichting (1970) is een landelijke stichting, gehuisvest in Utrecht. Er is een netwerk van contactpersonen, dat verspreid over het hele land op lokaal niveau voor bomen opkomt.
 
Bomen zijn geen vervangbare decorstukken, maar levende organismen die onderdeel zijn van een ecosysteem. Bij het inrichten van de openbare ruimte wordt daarmee nog niet genoeg rekening gehouden. Bomen worden zo vaak het slachtoffer bij (her)inrichting en renovatie dat de gemiddelde levensverwachting van jonge stadsbomen in veel gemeenten niet meer dan 10 jaar bedraagt.