Disclaimer

Dit is de website van Baptist Arnhem bv. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.

Baptist Arnhem bv accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Deze website bevat links naar websites van derden. Baptist Arnhem bv is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites, noch voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Auteursrecht
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Baptist Arnhem bv is het de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoudelijke informatie, zowel tekst- als beeldmateriaal op deze site te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle rechten waaronder intellectuele-eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Baptist Arnhem bv.

Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Baptist Arnhem bv. Deze kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.

Baptist Webwinkel
Vlamoven 32
NL-6826 TN Arnhem
E-mail: verkoop@baptist.nl