NEHOSOC, Nederlandse Vereniging van Houtsoortenverzamelaars

Vereniging
Adres:
Postcode:
Provincie: Overijssel
Telefoon:
E-mail: webmaster@nehosoc.nl
Website: nehosoc.nl

NEHOSOC, de Nederlandse Vereniging van Houtsoortenverzamelaars, heeft tot doel om de leden in staat te stellen zoveel mogelijk houtsoorten te verzamelen en daarbij ook de kennis van hout te vergroten. De vereniging doet dit door houtsoorten in te kopen, te verzagen tot monsterformaat (standaardafmeting 15x8x1 cm) en tegen kostprijs aan te bieden aan de leden. Van elke soort wordt een beschrijving gemaakt met zoveel mogelijk technische en/ of botanische gegevens.

Op de website leest u welke activiteiten NEHOSOC nog meer vervult. Bijvoorbeeld het verzorgen van cursussen en workshops, maar daarnaast brengen zij ook een leden tijdschrift uit.