Houtdraaibaak, Houtdraaivereniging Noord-Holland Noord

Vereniging
Address:
Postal code:
City: Hensbroek
State: Noord-Holland
Phone:
E-mail: info@houtdraaibaak.nl
Website: houtdraaibaak.nl

De doelstelling van de vereniging is om het oude ambacht van houtdraaier in leven te houden. Geprobeerd wordt dat te doen door het organiseren van diverse activiteiten.

Bijeenkomsten:
Deze worden 6 à 7 maal per jaar gehouden in het buurthuis 'De Oude School' te Hensbroek. Op deze bijeenkomsten worden onder andere de zaken besproken die uit de landelijke vereniging (Radius) naar voren komen. Tevens kunnen daar de door de leden meegebrachte werkstukken of gereedschappen worden besproken. Er vinden ook demonstraties en voorlichting plaats over de diverse aspecten van het houtdraaien.

Ook heeft men de gelegenheid om boeken en films te huren die door de vereniging zijn aangeschaft.