Nationaal Restauratiecentrum

Cursussen restauratietechnieken, monumentenzorg
Adres: Nieuwe Uilenburgerstraat 91
Postcode: 1011 LM
Plaats: Amsterdam
Provincie: (Noord-Holland)
Telefoon: 020-6237791
E-mail: info@restauratiecentrum.nl
Website: www.restauratiecentrum.nl

Het Nationaal Restauratie Centrum (NRC) heeft als doelstelling het bevorderen van kennis van restauratietechnieken, restauratie-ambachten en monumentenzorg.

Het is van groot belang, dat de bij de restauratieprojecten ingeschakelde adviseurs, architecten en bouwkundigen, uitvoerders en ambachtsmensen beschikken over toereikende vakkennis. Kennis van historische bouwmaterialen en hun eigenschappen en van historische bouwmethoden, -stijlen en -technieken zijn hierbij onontbeerlijk.
 
Het NRC verzorgt korte cursussen, studiedagen en lezingenseries. Een grote hoeveelheid inhoudelijke kennis wordt in relatief korte tijd aan de deelnemers overgedragen. Praktijkvoorbeelden staan hierbij centraal. De doelgroep wordt gevormd door architecten, ambtenaren van monumentenzorg en bouwtoezicht, aannemers, opzichters, schilders en glazeniers, stucadoors en studenten.
 
Het spreekt voor zich dat het NRC beschikt over vakbekwame docenten met didactische kwaliteiten! Wie belangstelling heeft voor de restauratie van monumenten, zowel in- als uitwendig in al haar facetten, moet beslist de uitgebreide cursusbrochure aanvragen!
 
Een compleet cursusoverzicht vindt u op de website van het Nationaal Restauratie Centrum.